גן סיפורי התנ"ך הוא גן ייחודי  לימודי וחוויתי הצמוד למלון אשל השומרון.

הגן הפך לחלק בלתי נפרד של האירוח במלון.
הגן מספר את הסיפור התנכי שהתרחש באזור, הסיור בגן בין המודלים התנכיים מעניק
למבקרים הרגשת התעלות וחוויה. הספור התנכי המתרחש באזור נעשה מוחשי ומובן,
המבקרים יוצאים ספוגי הבנה לערש הוויתו של עם ישראל.

שיא הביקור הוא תעתיק המשכן.
תעתיק זה נבנה בהדרכתו של הרב מנחם מקובר מנהל מכון המקדש לשעבר
והוא היחידי בארץ ובעולם המתקרב בצורתו במידותיו ובכליו לאשר היה בתקופה התנכית.

 


תעתיק המשכןטל׳: 03-9366841 | פקס: 03-9364367


טל׳: 03-9366841 | פקס: 03-9364367